Iveta Šudová

Hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu, skupinová interpretace, hudební nauka

V letech 1979 – 1985 jsem studovala na Státní konzervatoři Teplice, obor příčná flétna. Po ukončení studia jsem nastoupila na ZUŠ v Teplicích jako učitelka hry na příčnou a zobcovou flétnu. V letech 1988 až 1997 jsem vyučovala na ZUŠ v České Lípě. Po mateřské dovolené jsem začala vyučovat hru na příčnou a zobcovou flétnu v Novém Boru a zde působím dodnes. V zájmu svého profesního rozvoje navštěvuji již 15 let flétnové kurzy J. Kvapila. Několik let také navštěvuji kurz Letní dílny hudební výchovy v Mělníku. Dále se zúčastňuji hudebního projektu „Hudba do škol“, který pořádá Česká filharmonie. Všechny tyto vzdělávací aktivity jsou velmi důležité a obohacující můj profesní život.