Markéta Trnková Krchňáková, DiS.

Hra na zobcovou flétnu

Rodinné hudební prostředí mě ovlivnilo natolik, že jsem se rozhodla pokračovat ve stopách mých rodičů. Od dětství jsem navštěvovala hodiny klavíru a zobcové flétny na Základní umělecké škole V. Snítila v Mimoni. Příčnou flétnu jsem studovala na Základní umělecké škole v České Lípě.

V době studia na teplické konzervatoři (2002-2008 příčná flétna), (2013-2018 zobcová flétna) jsem současně pracovala jako učitelka zobcové a příčné flétny na ZUŠ V. Snítila v Mimoni (2003-2018) a na ZUŠ Doksy (2012-2018). V roce 2018 jsem nastoupila na pozici ředitelky do Základní umělecké školy v Novém Boru. Během své učitelské praxe jsem navštívila mnoho seminářů zaměřených na výuku zobcové flétny. Žáci mé třídy se aktivně podílí na koncertní činnosti a účastní se soutěží.

Své žáky se snažím vést cestou, kterou mě vedl můj učitel na zobcovou flétnu Jan Vojáček a díky kterému zobcovou flétnu a hudbu miluji.