Markéta Trnková Krchňáková, DiS.

Hra na zobcovou flétnu, ředitelka ZUŠ

Rodinné hudební prostředí mě ovlivnilo natolik, že jsem se rozhodla pokračovat ve stopách mých rodičů. Od dětství jsem navštěvovala hodiny klavíru a zobcové flétny na Základní umělecké škole V. Snítila v Mimoni. Příčnou flétnu jsem studovala na Základní umělecké škole v České Lípě.

V době studia na teplické konzervatoři (2002-2008 příčná flétna), (2013-2018 zobcová flétna) jsem současně pracovala jako učitelka zobcové a příčné flétny na ZUŠ V. Snítila v Mimoni (2003-2018) a na ZUŠ Doksy (2012-2018). V roce 2018 jsem nastoupila na pozici ředitelky do Základní umělecké školy v Novém Boru. Během své učitelské praxe jsem navštívila mnoho seminářů zaměřených na výuku zobcové flétny. Žáci mé třídy se aktivně podílí na koncertní činnosti a účastní se soutěží.

Své žáky se snažím vést cestou, kterou mě vedl můj učitel na zobcovou flétnu Jan Vojáček a díky kterému zobcovou flétnu a hudbu miluji.