Mgr. et Mgr. Radek Poláček, dipl. um.

Hra na klavír, korepetice, skupinová interpretace

Hru na klavír jsem studoval v LŠU Nový Bor ve třídě Miroslavy Čermákové (1985–94). Dvakrát jsem absolvoval Letní klavírní kurzy v Bechyni pod vedením prof. Aleny Vlasákové a prof. Jiřího Doležela. Na Konzervatoř v Teplicích jsem byl přijat do třídy MgA. Miloslava Mikuly (1994–2001, dipl. um.). Během studia jsem se zúčastnil mezinárodní klavírní soutěže v Madridu Nueva Acrópolis, kde jsem se dostal do semifinále (1996) a o pět let později do finále (4. místo, 2001). V roce 2001 jsem byl přijat na JAMU do třídy prof. Aleny Vlasákové, ovšem studium jsem musel ze zdravotních důvodů ukončit. Paní profesorka Vlasáková se mi v dalších letech stala velkým pedagogickým i lidským vzorem díky řadě seminářů a konzultací. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem studoval obor Hudební věda (2006–09, Bc.; 2009–11 Mgr.) a Učitelství estetické výchovy pro střední školy (2001–13, Mgr.). Ve svých diplomových pracích jsem se zabýval renesanční vokální polyfonií, vyučováním hry na klavír a hudební analýzou. Během brněnského studia jsem začal publikovat v Českém hudebním slovníku osob a institucí, do kterého jsem napsal přibližně 340 hesel (Národní divadlo v Praze, František Xaver Dušek, Vojtěch Říhovský, Václav Talich, Karel Ančerl, Václav Neumann, Josef Páleníček, Jan Kubelík, Jarmila Novotná, Smetanovo kvarteto, Filmový symfonický orchestr, Pražská komorní filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní orchestr a další). Na muzikologii jsem si oblíbil renesanční duchovní hudbu, která je klavíristům většinou velmi vzdálená. Spartoval jsem několik zapomenutých renesančních vokálních mší ze dvou vzácných rukopisů z poloviny 16. století zkomponovaných středoevropskými autory. V letech 1998–99 jsem vyučoval v ZUŠ Teplice, od roku 2002 vyučuji v ZUŠ Nový Bor a v ZŠ nám. Míru Nový Bor (hudební výchova). Moji žáci se pravidelně umísťují na předních místech v okresních a krajských kolech Celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír (2008, 2011, 2014 účast v národním kole). Klasická hudba pro mě vždy znamenala zejména radost a tento přístup se snažím předat svým žákům. Byl bych rád, kdyby i oni dokázali nezištně předat své štěstí z hudby dalším posluchačům.