Rudolfa Trčková

Hra na klavír, zástupkyně ředitelky ZUŠ

Můj život je úzce spjatý se Základní uměleckou školou v Novém Boru. Jako malá jsem přišla tehdy do Lidové školy umění na první hodiny klavíru. Přivítala mě velmi laskavá paní učitelka, která mě doslova očarovala. A od této doby jsem si přála být učitelkou klavíru. Moje přání se mi splnilo a od roku 1989 v naší hudebce učím.

Ve výuce se snažím respektovat individualitu dítěte, jeho tempo, podpořit zájem, pochopit hudbu a mít ji rád. Cesta je to někdy dlouhá, ale krásná. Největší odměnou je mi radost z výsledků a nadšení mých žáků.
Všem žákům naší školy bych přála, aby měli to štěstí a ve svém životě potkali učitele, který je v jejich životě tak zásadně ovlivní, jako se to stalo kdysi mně.