33. setkání s flétnou a klavírem

autor: | 14. 1 2019

V sobotu 20. října uspořádali žáci ZUŠ z flétnové třídy Ivety Šudové a klavírní třídy Radka Poláčka v kostele Nanebevzetí Panny Marie 33. setkání s flétnou a klavírem. Koncert nesl tentokrát obecnější podtitul Stará hudba. Žáci nastudovali repertoár od autorů z období hudebního baroka. V kostele zazněly chorální melodie zharmonizované významnými skladateli, části flétnových sonát, polyfonní skladby pro klávesové nástroje, například ricercary, fughetty, fugy, versetty, solfeggia a další. Žáci se museli na kůru vyrovnat s náročnými podmínkami, na které nejsou z běžných sálů zvyklí. Některé varhanní registry nezněly vyrovnaně, klávesa a dokonce zcela odmítala poslušnost a nejvíce potrápila nejmenší klavíristy. Flétnisté museli velmi dobře poslouchat doprovodný varhanní rejstřík, aby nevybočili z metra skladeb. Posluchači netleskali po každém čísle a nechali si poděkování až na úplný konec koncertu, kdy před ně nastoupili všichni účinkující. Krásnou meditativní atmosféru hudebního večera umocnili dvě skleněné plastiky Strážci novoborského umělce a pedagoga Jiřího Suchého nasvícené mezi kazatelnou a křtitelnicí. Děkujeme všem za pozornost a těšíme se na další setkání nazvané Společné muzicírování, které se uskuteční v Navrátilově sálu 23. února 2019.

33. setkání s flétnou a klavírem