Radek Poláček

Ocenění nejlepších žáků

8. června ocenil pan starosta Jaromír Dvořák nejlepší žáky ZŠ a ZUŠ. Ocenění převzali za naši školu Petr Vomlela, Lenka Machová a Ondřej Socha. Ondřej Socha se nemohl předávání ocenění zúčastnit, protože vykonával přijímací zkoušky na vysokou školu. Slavnostní...

Předvánoční přehrávka klavírní třídy Radka Poláčka

Letos jsme pojali adventní setkání 15. prosince trochu jinak. Protože jsme hráli bez účasti publika, vystoupení jsme si doslova užili. Klasickou hudbu jsme hodili za hlavu a připravili si vánoční koledy, filmovou hudbu, pohádkovou hudbu a různé další hezké skladbičky....

NATÁČENÍ BAROKNÍ HUDBY

V průběhu prvního čtvrtletí žáci z klavírní třídy Radka Poláčka natáčeli v sálku školy na varhanní rejstřík program, se kterým se představili 4. listopadu na koncertu v kostele sv. Ducha. Barokní hudba pro klávesové nástroje

Výuka Libora Nováčka

Druhý listopadový víkend navštívil naši školu Libor Nováček, absolvent Guildhall School of Music & Drama v Londýně, pedagog působící na Pražské konzervatoři a na univerzitě v rakouském Grazu. Během soboty a neděle se věnoval klavíristům ze třídy Radka Poláčka....

BAROKNÍ HUDBA PRO KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

Ve čtvrtek 4. listopadu uspořádali žáci z klavírní třídy Radka Poláčka koncert v kostele sv. Ducha. Hudební program nesl podtitul Barokní hudba pro klávesové nástroje. Žáci nastudovali náročný repertoár v polyfonní sazbě, která byla typická pro tvorbu skladatelů v 17....