Koncert k výročí vzniku republiky ve Sloupu v Čechách

autor: | 16. 1 2019

26. října se zúčastnili žáci ZUŠ z flétnové třídy Ivety Šudové a klavírní třídy Radka Poláčka koncertu pořádaného u příležitosti 100. výročí vzniku republiky ve sloupském kostele sv. Kateřiny. Kromě klavíristů a flétnistů během večera vystoupilo dětské pěvecké duo a místní pěvecký sbor s lidovými písněmi. Před začátkem koncertu nás zastihly nečekané komplikace. Na kůru jsme zjistili, že varhany nefungují. Po několika pokusech zapnout a vypnout všechny registry jsme veškeré snahy vzdali a deset minut před zahájením jsme se rozhodli přivézt ze ZUŠ elektrické piano s varhanním rejstříkem. Nakonec nám místní zapůjčili elektrický klávesový nástroj ze základní školy. Všichni klavíristé odehráli své skladby bez zkoušky před publikem místo plánované produkce na kůru. Na závěr programu zazněla v podání všech přítomných česká hymna. Děkujeme za pozvání organizátorům koncertu, který se nakonec ve stále ještě nevymrzlém kostele povedl.