Vánoční koncert

autor: | 28. 1 2019

Ve středu 19. prosince vyvrcholila všechna předvánoční vystoupení žáků ZUŠ koncertem v Navrátilově sálu, o jehož výzdobu se postarali žáci výtvarného oboru pod vedením Hany Pražanové. Před šestou hodinou zaplnili sál do posledního místečka vánočně naladění posluchači nejen z řad rodičů vystupujících. Koncert zahájilo nejmenší oddělení pěveckého sboru Camella pásmem vánočních písniček. Během večera se na pódiu vystřídali sólisté, kytarový soubor, houslové duo, klarinetové duo a další nástrojová uskupení. Program uzavřel Mládežnický pěvecký sbor s hostující sólistkou a po posledním oficiálním čísle si účinkující i posluchači společně zazpívali nejznámější českou vánoční koledu Narodil se Kristus Pán.