Cena Ď

autor: | 11. 4 2019

11. dubna se žáci ZUŠ zúčastnili slavnostního udílení Ceny Ď, které se již tradičně uskutečnilo v Navrátilově sále. Flétnistky ze třídy Ivety Šudové a klavíristé ze třídy Radka Poláčka si připravili skladby, které stylově dokreslili noblesní atmosféru celého večera. Na klavír vystoupila Veronika Pavlů, která zahrála Sentimentální valčík Franze Schuberta a Melodii Edvarda Griega. Po Veronice přednesl Ondřej Socha čtyři preludia Isaaca Berkoviče. Hudební program uzavřely flétnistky Kristýna Knoppová, Nikola Malinská a Hana Ježková. V jejich podání zaznělo Trio pro příčné flétny Jamese Hooka.