ZUŠ OPEN

autor: | 31. 5 2019

31. května se uskutečnil třetí ročník celorepublikového projektu ZUŠ OPEN, který vznikl pod záštitou operní pěvkyně Magdaleny Kožené s cílem přiblížit co nejširší veřejnosti práci žáků a pedagogů základních uměleckých škol. ZUŠky si připravily hudební, taneční a divadelní programy, dále výstavy a workshopy. Tento rok se do ZUŠ OPEN zapojilo přibližně 400 škol a naše škola uspořádala již potřetí odpolední zahradní slavnost. Žáci výtvarného oboru připravili pro návštěvníky od 15 hodin řadu výtvarných činností. Na zahradě si mohli dospělí i děti na jednotlivých stanovištích vyzkoušet malování na obličej, vybarvování mandal, foukací fixy přes šablony, origami (skládání z papírků), vytváření barevných ploch pomocí lepenek a nakonec si mohli vyluštit křížovku tematicky zaměřenou na naši školu a město. V 16 hodin zahájili žáci hudebního oboru koncert na postaveném pódiu. Během hodinové produkce zazněly flétnové duo s doprovodem bicí soupravy, flétnové trio, kytarové duo, skladba pro dva klavíry, klavírní čtyřručky, pěvecký sbor a další. Posluchači slyšeli pestrou mozaiku hudebních žánrů od klasického houslového koncertina přes lidové písně, jazzové skladby až po popové songy. Na závěr koncertu vystoupil Markus Flodin, který bude od září vyučovat na naší škole hru na bicí nástroje. Velké poděkování patří Janu Horčičkovi, který se postaral o ozvučení koncertu, dále rodičům, kteří přinesli občerstvení, a v neposlední řadě tatínkům, kteří nám pomohli s úklidem těžkých věcí. Obavy z nepříznivého počasí se nepotvrdily a všichni si celé odpoledne náramně užili.