Mikulášská nadílka

autor: | 5. 12 2019

5. prosince zavítal po roce do ZUŠky Mikuláš s andělem a čerty. Děti ze všech oddělení přípravky si na Mikulášovu družinu počkaly v sálku. Ještě než očekávané bytosti dorazily, všichni si s paní učitelkou Krchňákovou zarecitovali, zazpívali a zatančili. Po půl hodině se otevřely dveře a s lehkým napětím se děti podívaly na krásného Mikuláše a jeho pomocníky. Anděla s křídly následovali čerti s pytli a řetězy. V koších přinesli spoustu dobrot. Dostalo se na každého, kdo vydržel celý rok nezlobit. A nemělo smysl zapírat, protože Mikulášova berla odhalila každého, kdo neříkal pravdu. Nakonec i ti nejzlobivější slíbili, že se napřesrok polepší. Když Mikuláš, anděl a čerti odešli, tak si děti ještě zazpívaly několik písniček a „upekly“ vánoční perníčky.