Zeměpisný kvíz

autor: | 19. 4 2021

Během distančního vyučování vymýšleli žáci s učiteli všelijaké věci, aby si zpestřili fádní výuku trávenou u počítačů. Výtvarníci ze třídy Hany Pražanové a klavíristé ze třídy Radka Poláčka vytvořili Zeměpisný kvíz. Vybrali přes dvacet českých a moravských lidových písní, jejichž texty obsahovaly česká a moravská města. Písně natočili a doplnili kresbami architektonických zajímavostí z daných míst. Video doplnili slepou mapou s barevně vyznačenými body měst. Kdo by si chtěl ověřit své znalosti českých a moravských lidových písní, může si zde nebo na youtube prohlédnout video s názvem Zeměpisný kvíz s hudební a výtvarnou nápovědou.

Zeměpisný kvíz s hudební a výtvarnou nápovědou