Výuka Libora Nováčka

autor: | 15. 11 2021

Druhý listopadový víkend navštívil naši školu Libor Nováček, absolvent Guildhall School of Music & Drama v Londýně, pedagog působící na Pražské konzervatoři a na univerzitě v rakouském Grazu. Během soboty a neděle se věnoval klavíristům ze třídy Radka Poláčka. Žáci si na hodiny připravili skladby hudebního baroka, 19. a 20. století. Lektor pracoval s klavíristy sobě vlastním způsobem, velmi pozitivně, vstřícně, věcně a důsledně.  U barokních skladeb žákům pomáhal s vedením hlasů, pochopením polyfonní sazby, vystavěním frází, mikrodynamikou, ozdobami, pulzací, prstokladem, přirovnával klavír k orchestrálním a varhanním barvám, připodobňoval stavbu skladby k architektuře. U skladeb 19. století se zaměřil na pedalizaci, druhy úhozu, oktávovou a akordickou hru, tempové změny, agogiku, orchestrální instrumentaci, konstrukci kompozice. I u těch nejmenších interpretačních prvků se neustále snažil zdůrazňovat na prvním místě práci se sluchem, obsah skladby a výsledný efekt interpretace na posluchače. Kontroloval práci s pažemi, respektive uvolněnost a zároveň stabilitu celého těla, u menších žáků dbal na správné sezení. Popisoval pocity klavíristy před koncertem a během vystoupení, z vlastních zkušeností čerpal rady při práci s chybou a odbouráváním trémy. Všichni žáci reagovali úžasně, přestože nejsou zvyklí na tak precizní až profesionální práci, ve které záleží na každé notě a na každém pohybu. Hodiny s Liborem Nováčkem byly opravdovým zážitkem, ze kterého budeme ještě dlouho čerpat další a další inspirace.