Ocenění nejlepších žáků

autor: | 8. 6 2022

8. června ocenil pan starosta Jaromír Dvořák nejlepší žáky ZŠ a ZUŠ. Ocenění převzali za naši školu Petr Vomlela, Lenka Machová a Ondřej Socha. Ondřej Socha se nemohl předávání ocenění zúčastnit, protože vykonával přijímací zkoušky na vysokou školu. Slavnostní dopoledne přítomným zpříjemnil skladbou na kytaru Adam Filip ze třídy paní učitelky Přívratské. Oceněným žákům blahopřejeme.