Vystoupení orchestru Tutte cittadelle ZUŠ Nový Bor

autor: | 12. 10 2022

Dne 23. září 2022 jsme byli přizváni krajem Liberec k uspořádání malého vystoupení na workshopu Lidové architektury v Novém Boru v krásném Navrátilově sále. Přesto, že na nácvik nezbývalo příliš času, podařilo se nám secvičit tři hezké lidové písně, které se k dané akci dle našeho názoru hodily. Orchestr Tutte cittadelle má od září několik nováčků. Nicméně se vše podařilo a náš orchestr byl velmi vlídně na akci přijat. Těšíme se do budoucna třeba na podobnou akci.

Martin Weiss