VÝUKA LIBORA NOVÁČKA

autor: | 23. 4 2023

Po delší době přijal pozvání do naší ZUŠky klavírní virtuóz, pedagog Pražské konzervatoře Libor Nováček. Během čtvrtého dubnového víkendu se věnoval žákům ze třídy Radka Poláčka. Libor Nováček vyučoval žáky od přípravného studia až po klavíristy druhého cyklu. Žáci si připravili repertoár z období baroka, romantismu, impresionismu a 20. století. Lektor pracoval na skladbách do nejmenšího detailu. Kladl důraz na úhoz, pedalizaci, frázování, artikulaci, agogiku a další výrazové prostředky. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se studuje repertoár na středoškolské až vysokoškolské profesionální úrovni. Všichni reagovali velmi pohotově a během jedné až dvou hodin udělali obrovský interpretační pokrok. Libor Nováček kromě svých odborných kvalit a koncertních zkušeností vyniká velikou empatií a ke každému žákovi přistupuje velmi přirozeně. Všichni klavíristé včetně přihlížejících rodičů odcházeli z hodin nadšení, plní inspirace do další práce.