Výsledky dotazníkového šetření

autor: | 10. 10 2023

Vážení rodiče,

zde si můžete přečíst jak dopadlo dotazníkové šetření „Jak hodnotíte práci svého učitele“.
Všem rodičům děkujeme za zpětnou vazbu. Bylo tam spoustu podnětů, připomínek a námětů ke zlepšení. Vše bude komunikováno
s jednotlivými učiteli a obecné poznámky budou předneseny na provozní poradě 18. 10. 2023.
Velice si vážím Vašeho času, který jste strávili vyplněním, protože pro nás je Váš názor důležitý.

Vyhodnocení dotazníkového šetření – Jak jste spokojeni s učiteli