Výuka Libora Nováčka

autor: | 12. 11 2023

Po půl roce opět zavítal do naší ZUŠky vynikající klavírista, pedagog Pražské konzervatoře, Libor Nováček. Během svatomartinského víkendu se věnoval žákům ze třídy Radka Poláčka, kteří se připravují na soutěž MŠMT. Většina mladých klavíristů se už s Liborem Nováčkem během víkendového vyučování setkala a na průběhu hodin to bylo znát. I když měli žáci od prvních minut značný respekt, převládla v hodinách přátelská a tvůrčí atmosféra. Lektor sobě vlastním způsobem pracoval s klavíristy velmi detailně na všech aspektech interpretace. Kladl důraz na stylovost, artikulaci, pedalizaci, dynamiku a další výrazové prostředky. Často se vracel k tématu vystupování, jak předcházet trémě a na pódiu odvést stoprocentní výkon. Přestože pracuje převážně se studenty na středních a vysokých uměleckých školách, dokázal své zkušenosti předat i nejmladším klavíristům. Děkujeme Liboru Nováčkovi za úžasný víkend a těšíme se, až při příštím setkání předvedeme, jak jsme se i díky jeho práci interpretačně posunuli.