KLAVÍRNÍ SEMINÁŘ

autor: | 13. 4 2024

KLAVÍRNÍ SEMINÁŘ

V sobotu 13. dubna se uskutečnil v naší škole seminář na téma Alexandrova metoda – zapojení celého těla při hře na klavír. Seminář vedl pedagog Pražské konzervatoře Libor Nováček. Po teoretickém úvodu se lektor věnoval našim mladým klavíristům. Při vyučování neustále komunikoval s posluchači a na praktických příkladech srozumitelně vysvětloval danou problematiku. Alexandrova metoda se nezabývá pouze správným držením těla, jeho uvolňováním a efektivním zacházením s energií, ale také propojením těla a mysli. Bez ohledu na věk klavíristů dokázal Libor Nováček sobě vlastním způsobem s vysokou mírou empatie a erudice dosáhnout s každým žákem během krátké doby výrazného interpretačního pokroku. Všichni přihlížející kolegové v sále se zaujetím sledovali, jak děti postupně ztrácejí napětí v pažích, narovnávají páteř a pod rukama se jim z nástroje line mnohem krásnější zvuk. Celý den byl výjimečný, naplněný kvalitní prací a pozitivní energií. Žáci odcházeli s úsměvem na tváří a učitelé plni inspirace do další práce. Děkujeme Liboru Nováčkovi za úžasný den a těšíme se na další setkání.