Klavírní konzultační hodiny

autor: | 22. 5 2024

V měsíci květnu jsme uskutečnili několik návštěv u vynikajících klavírních pedagogů. V pátek 10. května přivítal Emmu Poláčkovou v ZUŠ Kadaň pan učitel Koloman Zachar, který s Emmičkou pracoval zejména na obtížné skladbě C. Debussyho Pasáček. Pan učitel nás pozval přímo do nově opraveného koncertního sálu s novým křídlem. Přestože výuka probíhala až večer a ve veliké únavě, byla naplněna skvělou prací. Emmička si z vyučování odnesla mnoho inspirace do další práce.

O čtyři dny později odjely Stella Véghová a Veronika Pavlů na Pražskou konzervatoř, kde na ně čekal ve své třídě Libor Nováček. Pro obě slečny šlo o veliký zážitek nejen z pohledu vyučování, ale i prostředí, ve kterém se pracovalo. Do budovy vedle Rudolfina otevřenými okny prosvítaly paprsky zapadajícího slunce a Stella s Veronikou hrály svůj repertoár na křídlo značky Steinway.

V úterý 21. května navštívila Emma Poláčková Gymnázium a Hudební školu hlavního města Prahy. Dvě vyučovací hodiny se ji věnoval přední český pedagog Peter Toperczer ml.  Na koncertní klavír Steinway pilovali do nejmenšího detailu soutěžní repertoár. Pan učitel kladl důraz na barevnost, fráze, agogiku a pedalizaci. Během krátké doby dokázal vnést do interpretace sedmileté klavíristky stylovost a nadhled.