Zuška slaví 75. narozeniny

Dovolte nám poděkovat všem, kteří tvořili a tvoří dějiny jedné malé ZUŠ na severu Čech. Jsou to všichni ředitelé, učitelé, další pracovníci, žáci, rodiče, rodinní příslušníci, posluchači koncertů i návštěvníci výstav a samozřejmě město Nový Bor, které naši školu velice podporuje. Vám všem patří dík za vytváření atmosféry a ducha školy.

Poděkování rodičům a žákům

Vážení rodiče, milí žáci, tento článek Vám přiblíží dnešní realitu v ZUŠkách. Naštěstí díky Vám a Vaší loajalitě k naší škole se to týká velmi málo žáků. Chtěli bychom Vám poděkovat za podporu, kterou naší škole věnujete. Tato doba je pro všechny velice náročná a díky...