Miroslava Čermáková

Miroslava Čermáková

Hra na klavír

Hře na klavír jsem se učila v LŠU Nový Bor ve třídě Gerlindy Scholzové. Na konzervatoři v Praze jsem studovala hru na klavír u PhDr. Zdeňky Böhmové, později u prof. Arnoštky Grünfeldové (1971–1977). Během studia jsem se léta pravidelně zúčastňovala seminářů a klavírních kurzů s prof. Ivanem Klánským, později navštěvovaných v Bechyni i se svými žáky. V roce 1982 jsem byla jmenovaná ředitelkou ZUŠ v Novém Boru. Vzhledem k tomu, že jsem se chtěla věnovat převážně výuce hry na klavír, vrátila jsem se zpět jako učitelka. V ZUŠ Nový Bor působím od roku 1970. Souběžně s výukou v Novém Boru jsem byla pověřená funkcí ředitelky ZUŠ v Jablonném v Podještědí (1992–1993). Tuto školu jsem nově založila a následně předala nově příchozí p. ředitelce. Se svými žáky jsem se pravidelně zúčastňovala mnoha soutěží a se dvěma žáky i mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem. Od začátku své učitelské praxe jsem soustavně spolupracovala s našimi předními profesory na konzervatořích. V posledních letech například s prof. Milošem Mikulou a prof. Věrou Vlkovou. Díky této spolupráci úspěšně složilo talentové zkoušky na konzervatoř pět mých žáků. Nejen na základě těchto výsledků jsem v roce 1999 získala pracovní nabídku v ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze, kde jsem během mého ročního pedagogického vedení úspěšně připravila mnoho svých žáků na řadu koncertních vystoupení.

Mým cílem vždy bylo zprostředkovat nové generaci hudebníků moje léty nabyté zkušenosti ve hře na klavír. Za mé podpory vystudovaly i mé děti hru na housle a violoncello, které se věnují na profesionální úrovni. Hudební vzdělání patří do základního vzdělání. Kdo opravdu chce, ten se dokáže ponořit do tajů hudby. Podmínkou je chtít. Srdce hledá, ucho nachází.